{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Отпушване на канали", "url": "https://www.kanali-bg.net", "logo": "https://www.kanali-bg.net/images/logo.png" }

Почистване на септични ями

Отпушване на септични ями

    Почистването на септични ями е процес, който се извършва със специализирана техника (вакуум-цистерна), в която се изпомва и след това извозва отпадъка на определените за целта места. Съоръженията от този вид биват няколко:

  • септични ями
    Септичната яма сама по себе си е изградена от камъни, така наречената "суха зидария" и има определена пропускливост, което зависи от обема, потреблението и вида на почвата.
  • изгребяеми ями
    Изгребната яма е съоръжение, което е изградено изцяло от бетон, съобразено с най-новите изисквания, което от своя страна има минимална пропускливост.
  • пречиствателни станции
    Пречиствателната станция е локално съоръжение, което е подходящо, както за еднофамилни къщи, така и за големи комплекси. Тя пречиства входящите отпадни води посредством вкарване на големи количества въздух (аериране) с цел по-бързо и качествено обработване. На изхода вече има чиста вода, препоръчвана за поливане.